looking for dresses: DRESSWE REVIEW

Są ubrania, które nosi się z lekkością, są takie które wymagają większej powagi, a są też takie, które dodają kobiecości. Nie ma chyba bardziej kobiecej kreacji niż sukienka (http://www.dresswe.com/cocktail-dresses-2014-102570). Dużo kobiet posiada co najmniej jedną, a może i nawet kilka w swojej szafie. Istnieją też Panie, które sukienek nie noszą. Dlaczego? Jestem pewna, że powodów będzie tyle ile osobowości. Większość przyczyn powstania takiego, a nie innego stanu rzeczy zapewne związana jest z naszymi kompleksami. Uważamy, że jesteśmy za grube, coś nam odstaje, nie mamy nóg jak modelka... itp. Stwierdzamy "sukienka nie dla mnie". Myślę, że nie ma kobiety, która źle wygląda w sukience, mamy tylko problem z wybraniem, znalezieniem odpowiedniej dla siebie. Takiej, która będzie odpowiednio zakrywała to czego nie chemy pokazać, a uwydatniała to co mamy najpiękniejsze. Takiej w której nie będziemy odczuwać skrępowania. Dobranej do naszych upodobań, kształtów i osobowości. W dobrej cenie, fasonie i kolorze. Ja, przeciwnik sukienek numer 1, zaczełam poszukiwania sukienki! Sukienki która spełni moje oczekiwania, w której będę czuć się komfortowo i wyglądać dobrze, a może i nawet ładnie. Póki co mam kilka kandydatek z http://www.dresswe.com/, które możecie oglądać powyżej i poniżej. Druga i trzecia podobają mi się najbardziej. Świetny i oryginalny projekt, minimalistyczny, nieco sportowy wyraz. Ciągnie mnie też do koronkowej i tiulowej, ale... cóż sami wiecie co pisałam o kompleksach. Czy wybiore którąś z nich? Ciężko przewidzieć... Jedno jest pewne tego lata mam zamiar założyć sukienkę.
_________________________________________________________________________________

These are the clothes that we wears with lightness, are ones that require more serious, and there are also those that add femininity. There is probably no more feminine creation than a dress (http://www.dresswe.com/cocktail-dresses-2014-102570). A lot of women have at least one, and maybe even a few in your closet. There are ladies who do not wear dresses. Why? I'm sure the reasons will be as much as personality. Most of the causes of this and no other state of affairs is probably associated with our complexes. We believe that we are too fat, something stands out to us, we do not have legs like a model... etc. We find " the dress is not for me." I think there is no woman who does not look good in a dress, we only have a problem with selecting, finding the right dress for each other. One that will adequately covered the what not we print show and highlight what we have the most beautiful. Such in which we will not feel discomfort. Selected for our tastes, shapes and personalities. In a good price, fashion and color. I, the opponent dresses number 1, I started searching for dresses! Dresses that meet my expectations, which I feel comfortable and look good and maybe even nicely. So far I have a few candidates from http://www.dresswe.com/, which you can watch above and below. The second and third I like the most. Great and original design, minimalist, slightly sporty expression. Also pulls me to lace and tulle, but... Well you know what they wrote about the complexes. Can I choose any of them? It's hard to predict... One thing is for sure this summer I'm going to wear a dress.

Sukienki/Dresses:  1  2  3  4  5  by  http://www.dresswe.com/

5 komentarzy:

 1. Ja od dwóch lat odkryłam sukienki na nowo. Zgadzam się nie ma bardziej kobiecej rzeczy :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Dwa lata temu na nowo odkryłam sukienki. Zgadzam się, nie ma bardziej kobiecego ubrania :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ja chyba dopiero teraz dojrzewam do ich noszenia ;)

   Usuń
 3. Dla każdej kobiety znajdzie się odpowiednia sukienka, tylko trzeba być mniej wybrednym a bardziej stanowczym w jej doborze, a na pewno chociaż jedna się znajdzie :)

  OdpowiedzUsuń